Асквш ШIыц

АнбжьагIвчва тлапIаква! Асквш ШIыц хайырла, гвыргъьахъвыла йыззгIаталуаш Анчва шврыуайчIвтI! Абзираква зымгIва швзыхIтахъта хIнашвайхIвахIвитI! АдахIвракви агIатгара дукви швщардазтI! Гвышхвара дули амайчрали змурад пшдзаква ззынардзуш шврыуазтI! ЙшвзымшрахатI йгIаталуа Асквш ШIыц 2017! Адуней … Read More